Sssst, hier rijpt de…biodiversiteit

Vandaag is het de “Dag van de biodiversiteit”! Ik weet het, het is tegenwoordig elke dag een “dag van de…”. Maar toch. Iedere keer is het toch de bedoeling om de aandacht te vestigen. Vandaag op de biodiversiteit. Of spijtig genoeg, op de achteruitgang van de biodiversiteit. De achteruitgang van wat? Veel definities, eentje is: “De algemene verscheidenheid aan soorten en soortexemplaren binnen een welbepaald gebied.” En de achteruitgang van de verscheidenheid aan soorten willen we proberen te stoppen.

Daarom zijn we als gemeente dit jaar toegetreden tot de Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL) als één van de laatste van de regio. De natuur stopt niet aan onze gemeentegrens. De INL-ploegen helpen de gemeenten met hun biodiversiteitsbeleid. Ze staan in voor het beheer van kleine landschapselementen en landschap- en natuurontwikkeling. Niet alleen dragen ze zo bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit, ze helpen de gemeenten ook bij de uitvoering van hun acties voor de koesterburen. Naast hun natuurfunctie zorgen de INL-ploegen ook voor sociale tewerkstelling in onze provincie. Bij ons doen we dit via Pro-Natura. Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met ruim 180 medewerkers gevestigd in Eeklo, Vilvoorde en Pamel.

Zo beheren zij voor ons de geboorteboomgaard. Het zal je misschien opgevallen zijn, het gras staat er hoog. En dat is de bedoeling. Om zo meer soorten insecten, planten enz de kans te geven. We zullen ook de haag breder laten uitgroeien, zo wordt dit een thuis voor meer dier- en plantensoorten. Verder starten we op 1 juli een ambitieus plan. Plan Steenuil. Samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), onze buurgemeente Liedekerke, het Regionaal Landschap Zenne en Zoniën en Natuurpunt willen vanuit de natuurkern Hertigembos Ternat-Liedekerkebos de natuur in Ternat versterken. We willen van Hertigembos Ternat ons bos maken. “Hertigembos is van ons!”. Met dit plan als kapstok om meer bomen, meer bos, meer kleine landschapselementen, meer biodiveristeit te creëren. En we zullen er concrete doelstellingen en budgetten op plakken. Want de natuur verdient dit!

You may also like...