Compostbakken voor thuiscomposteren

Gemeenteraad mei 2016: In het kader van de afvalpreventie is het belangrijk dat thuiscomposteren verder wordt gepromoot. Tot op heden wordt in Ternat enkel een compostvat aangeboden om te composteren. Dit is ideaal voor kleine tuinen (tot max 200 m²), voor een grotere tuin is een compostbak veel geschikter;

Om het thuiscomposteren aantrekkelijk te maken stelde ik voor deze bakken aan aan 50 € te verkopen, maar enkel voor Ternatse inwoners.

You may also like...