Toetreding statiegeldalliantie

In de statiegeldalliantie, opgericht in het najaar van 2017 op initiatief van Recycling Netwerk Benelux, verenigen zich Nederlandse en Belgische bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die voorstander zijn van statiegeld op blikjes en plastic flessen. De partners van de statiegeldalliantie willen:

een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;

een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;

een echt duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

De statiegeldalliantie vraagt concreet aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

Waarom:

  • Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor circa 40 procent van het zwerfafval. De kosten (circa 16 euro per inwoner in Vlaanderen) voor het opruimen en verwerken van zwerfafval is voor 90% op rekening van lokale besturen.
  • Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en een betere recycling van waardevolle materialen. Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen meer dan 37 landen en regio’s waar het al ingevoerd is (o.a. Zweden, Noorwegen, Finland, Malta, Australië, Duitsland, Californië). Deze bestaande statiegeldsystemen zijn kostenefficiënt, technisch en juridisch solide gebleken.
  • Er is een groot maatschappelijk draagvlak voor statiegeld. Vlaams minister Joke Schauvliege verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat maar liefst 88% van de bevraagde Belgen voor statiegeld zijn. De invoer van statiegeld zou volgens haar leiden tot 40% minder zwerfvuil. Ook uit een enquête van Test-Aankoop onder 1150 Belgen blijkt dat 66% van de ondervraagden positief is over de invoering van statiegeld.
  • Reeds 47 organisaties, waaronder Limburg.Net en heel wat Nederlandse steden (o.a. Amsterdam, Breda, Roosendaal, Tilburg, Utrecht, Weert), zijn reeds toegetreden tot de statiegeldalliantie

Ternat trad toe op mijn voorstel tot de statiegeldalliantie.

You may also like...