Zonnepanelen op gemeentegebouwen via burgerparticipatie

Het nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid, waarmee ook de Vlaamse gemeenten zich moeten engageren voor de doelstelling om de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen tegen 2030, vergt de nodige investeringen.

Een van die investeringen kan zijn om hernieuwbare energie te voorzien. Het plaatsen van windmolens zal moeilijk zijn in Ternat gezien de hoge bouwdruk. Maar er is een heel groot potentieel op de platte daken van de vele bedrijfsgebouwen en van de openbare gebouwen . Deze investeringen zijn niet voorzien in strategisch meerjarenplan. Toch staat dit een investering in zonnepanelen dit niet in de weg.

Daarom stelde ik voor om de burgers te laten participeren in de investering door het inschakelen van een coöperatie. Een coöperatie, is een vereniging van natuurlijke en/of rechtspersonen die tot doel heeft om de gemeenschappelijke behoeften van de leden te bevredigen. De coöperatie voert (economische) activiteiten uit, maar in tegenstelling tot een kapitaalsvennootschap worden die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel om doelstellingen op ecologisch en maatschappelijk vlak te realiseren.

Wij stellen voor om een coöperatie in te schakelen om een project van burgerparticipatie op te starten en de Ternatse burger te laten participeren in de zonnepanelen op de daken van hun openbare gebouwen. Dit kan op het gemeentehuis, de nieuwe werkliedenloods en de gemeentescholen. Wij stelde voor opdracht te geven om te onderzoeken hoe de grote oppervlakten aan platte daken van bedrijfsruimten kunnen gebruikt worden om zonnepanelen te voorzien.

You may also like...