Onaangepast parkeergedrag aanpakken via GAS

Op de gemeenteraad van 8 maart 2017 stelde ik voor om onaangepast parkeren aan te pakken via GAS (Gemeentelijke Administratieve Straffen).

Met de regelmaat van de klok krijg ik meldingen van onaangepast parkeergedrag. De situatie is merkelijk verslechtert sinds de invoering van het nieuwe parkeerregime. Auto’s staan in het centrum van Ternat overal op het voetpad en de voetgangers moeten op de rijbaan met ongevallen met de zwakke weggebruiker tot gevolg. Zo is er onlangs nog een kind van 8 jaar aangereden ter hoogte van het Kerkplein. Dit wil ik beter kunnen aanpakken.

De voorgestelde aanpassing betrof de invoering van de mogelijkheid om bepaalde verkeersinbreuken via de G.A.S. procedure af te handelen. Waar dit tot op heden via de procedure Onmiddellijke Inningen afgehandeld wordt, willen wij deze inbreuken ook via G.A.S. kunnen verwerken.

Deze mogelijkheid wordt voorzien in artikel 3, 3° van de G.A.S. wet van 24 juni 2013: voor de volgende inbreuken die worden bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en met uitzondering van de overtredingen op autosnelwegen, meer in het bijzonder:

–       de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren;

Door deze inbreuken ook via G.A.S. te sanctioneren, krijgt de gemeente de kans om het parkeerbeleid consequent te handhaven. Door het invoeren van de inbreuken uit artikel 3, 3° van de G.A.S. wet kunnen ook overtredingen op hinderlijk en gevaarlijk parkeren via de G.A.S. procedure aangepakt worden.

De overtredingen worden ingedeeld in 3 categorieën:

de lichtste categorie (55 euro) betreft boetes voor overtredingen van een parkeer- of stilstaanverbod op bijvoorbeeld een woonerf, of het parkeren voor de poort van een private parking of bij een bushalte;

een tweede categorie (110 euro) voor wie bijvoorbeeld parkeert of stilstaat op een autoweg of parkeert op een plaats waar dit gevaar oplevert voor andere weggebruikers (parkeren op het voetpad, te dicht bij een zebrapad of op een fietspad,…);

de zwaarste categorie (330 euro): stilstaan of parkeren op een spooroverweg.

Het opnemen van deze overtredingen in de procedure gemeentelijke administratieve sancties biedt een aantal opportuniteiten. De parketten kunnen zo deels ontlast worden en aldus capaciteit vrijmaken voor andere fenomenen. De controles op gedepenaliseerd parkeren kunnen worden afgestemd op de controles op foutparkeren. Dit komt zeker tegemoet aan het algemeen rechtvaardigheidsgevoel.

Bovendien is het gemeentebestuur dan bevoegd over de hele lijn: van regelgeving (verordening) over aansturen controles tot vervolging en invordering. Het invoeren van dit systeem kan een meeropbrengst voor de gemeente betekenen.”

Helaas is van de beloften van een jaar geleden niets te merken. Het is duidelijk dat de voetganger in centrum Ternat vogelvrij is verklaard.

You may also like...