Schoolomgeving hotspot ongevallen: meer maatregelen gevraagd

De federale politie maakte een interactieve ongevallenkaart die de ongevallen weergeeft die plaatsvonden tussen 2014 en 1ste semester 2016. De ongevallenkaart toont in Ternat 3 plekken waar veel ongevallen gebeuren: aan het op- en afrittencomplex van de E40, De Assensteenweg tussen de overweg en de Verkensmeersstraat en … de Statiestraat ter hoogte van de scholen (bron: http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/assets/stats/wetenschapstudie/index.html).

Geert De Feyter: “Wij zijn erg geschrokken toen we de kaart zagen. De cijfers tonen duidelijk aan de dit stuk van de Statiestraat niet veilig is. Er waren in 2,5 jaar tijd 13 gewonden te betreuren. Gelukkig waren daar geen doden bij, maar wij schrokken toch erg van het hoge aantal.”

“De werken rond de schoolomgeving op de Statiestraat zijn volop aan de gang. De gemeente zegt dat er gewerkt is aan de veiligheid door de bredere trottoirs, wat we ook steunen. Maar die zijn slechts op een beperkt aantal plaatsen echt breder omdat ze vroeger veel te smal waren. Reeds van in het begin bij de aanbesteding van de werken vraagt CD&V en volks extra maatregelen om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. De cijfers tonen volgens ons de noodzaak aan van extra maatregelen, de maatregelen die er nu genomen zijn voldoen niet.”

“En dit niet enkel op de Statiestraat, maar ook op de ’t Serclaesstraat en de Van Cauwelaertstraat. Ondertussen werd de schoolpoort van Sint-Angela op vraag van de gemeente verplaatst naar de Kouterweg en worden er extra potentiële gevaarlijke punten gecreëerd bij 2 extra kruispunten.”

Daarom kaartten wij dit nogmaals aan op de laatste gemeenteraad. Reeds in 2016 vroeg collega Gunter Desmet een permanente trajectcontrole of soortgelijk voorzien zodat de snelheidsmaatregelen afgedwongen worden ( eventueel dynamisch tijdens de schooluren ). Later Vroeg Michel Vanderhasselt een gemeentelijk verbod op zwaar vrachtverkeer in de schoolomgeving vóór en na schooltijd goed te keuren. In september 2017 vroegen wij extra verkeersremmers aan de scholen en onbemande camera’s. Al deze voorstellen werden weggelachen of verwezen naar een commissie. Nu drongen wij aan op verkeersremmers op de kruising van de Kouterweg met Van Cauwelaertstraat en ’t Serclaesstraat, een bredere Kouterweg aan schoolpoort en zebrapaden aan Dreef en schoolpoort St-Angela.

You may also like...