Charter Sterk Fietsbeleid

Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. De European Cyclists Federation (ECF) verwoorde die eerder in het Charter van Sevilla (2011).

Fietsbeleid Vlaanderen zette het om in een Charter Sterk Fietsbeleid met 7 uitgangspunten en drie engagementen. Met de ondertekening van dit charter erkennen de gemeenten deze uitgangspunten en engageren ze zich tot een sterk fietsbeleid. Gemeenten die het document ondertekenen, verbinden zich ertoe nog tijdens de lopende bestuursperiode maatregelen te nemen en acties op te zetten voor minstens drie van de uitgangspunten en engagementen.

Dit charter van gemeenten voor een sterk fietsbeleid benadrukt het  grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden.

Gemeenten die willen onderschrijven, worden uitgenodigd om tijdens de studiedag “Sterk Fietsbeleid” op 10 december het charter officieel te ondertekenen.

Reeds een 50-tal Vlaamse gemeenten ondertekenden het Charter Sterk Fietsbeleid.

Ook de gemeente Ternat heeft in de strategische meerjarenplanning acties opgenomen voor de uitwerking van een fietsbeleid.

Het ondertekenen van het charter geeft zichtbaarheid aan het fietsbeleid van de gemeente en versterkt ook de aandacht voor het fietsbeleid binnen de gemeentelijke initiatieven.

Op vraag van Gunter Desmet, Oliva Devidts en mezelf besliste de gemeenteraad om het charter “Sterk Fietsbeleid” van Fietsberaad Vlaanderen te ondertekenen, en formuleert voor de uitvoering volgende acties:

Uitvoeren van een fietstoets bij elk infrastructuurwerk en bij elke herinrichting van de openbare ruimte;

Opmaken van een fietsrouteplan naar de stations, scholen, kernen, infrastructuur van jeugd-, sport- en andere verenigingen, cultuurcentrum, sport- en jeugdcentrum, gemeentehuis, OCMLW en bibliotheek e.d. en gefaseerd aanleggen en verbeteren van de fietsverbindingen naar deze bestemmingen;

Gefaseerd voorzien van diefstalveilige fietsenstallingen volgens de Leidraad fietsendiefstal op deze bestemmingen;

Uitwerken van een fietsleensysteem aan het station van Ternat, o.m. naar de met het openbaar vervoer moeilijk bereikbare industriezones en winkelzones rond de Assesteenweg.

You may also like...