Subsidies voor aankopen natuurgebied

Op de gemeenteraad van december 2016 voegde ik volgende punt toe aan de agenda:

Het aankopen van natuurgebieden (of gebieden gelegen in een erkend natuurreservaat) door milieu- en natuurverenigingen is in onze regio moeilijker dan in bijvoorbeeld Limburg. De natuurverenigingen worden geconfronteerd met hogere grondprijzen dan in andere gebieden in Vlaanderen. De restfinanciering die de lokale milieu- en natuurverenigingen dienen op tafel te leggen is dus vrij hoog. Wij stellen voor om deze restfinanciering te subsidiëren voor 50% met een maximum van 10.000 euro per jaar. Dit kan budgetneutraal door het restbedrag voor aankopen van natuurgebieden die in het meerjarenplan is voorzien. Ook is het subsidiëren van de natuurverenigingen veel interessanter dan zelf natuurgebieden aankopen. Dit door het multiplicatoreffect. Een voorbeeld van een recente aankoop van Natuurpunt toont aan dat voor een subsidie van het restbedrag van 3.300 euro er een gebied twv 7.500 euro zou kunnen aangekocht worden, dit doordat Natuurpunt zeker is van subsidiëring door Vlaanderen.

Deze subsidie is in overeenstemming met het klimaatactieplan waar duidelijk in gesteld wordt: Biodiversiteit en ecosystemen zijn belangrijk voor klimaatregulering: veengebieden, moerassen, bodems, bossen en oceanen zorgen voor de opname en opslag van koolstof.

Voorstel

De gemeenteraad gaat akkoord met de subsidiëring van de restfinanciering van aankopen van natuurgebieden (of gebieden gelegen in een erkend natuurreservaat) door lokale milieu- en natuurverenigingen voor 50% met een maximum van 10.000 euro per jaar binnen het grondgebied van de gemeente met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurreservaat.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

You may also like...