Flankerende maatregelen Statiestraat schoolomgeving

Gemeenteraad september 2017:

Reeds van bij de voorstelling op de gemeenteraadscommissie van de plannen voor de heraanleg van de schoolomgeving vindt CD&V en Volks dat er onvoldoende maatregelen genomen zijn voor de zwakke weggebruiker. Daarom willen wij alsnog benadrukken dat dit in deze straat onontbeerlijk is. Daarom willen wij volgende flankerende maatregelen voorstellen om alsnog de veiligheid van de zwakke weggebruikers te kunnen garanderen:

Invoeren fietsstraat: Wij stellen voor om de statiestraat in te richten als fietsstraat tussen de Van Cauwelaertstraat en de Van Overstraetenlaan

Verkeersremmers: aanleggen verkeersremmers aan de scholen

Onbemande camera’s: gezien het amendement van de trajectcontrole niet zou uitgevoerd worden, stellen wij voor onbemande camera’s te voorzien om de snelheidsbeperkingen alsnog af te dwingen.

You may also like...